Skip to content

ninekaowเครือข่ายคนรักปลาสวยงาม

Beta
แบ่งปัน ประสบการณ์ ทุกเรื่องราว ของคนเลี้ยง ปลาตู้ ปลาสวยงาม เครือข่าย ของคนรักปลาสวยงาม Thailand Aquarium Fishes Social Network

ninekaow
ninekaow

นายเก๋าเองครับ
Likeปลาหมอสี
Point545
Member ID0000001
NameNiwat Rittisakdanon
Provinceราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
Gendermale
Sign up2003-03-25 01:43 น.
Last login2018-02-27 20:38 น.
modifycom
modifycom[000004391]

สวัสดีครับเเวะมาทักทายสบายดีไหมครับ 
 

ninekaow
ninekaow[000004370]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง เตรียมเปิดเวทีงานแสดงสินค้า ปลาสวยงามของไทย ระดับนานาชาติครั้งแรก “TIOFE2015” พร้อมประกาศศักดาการเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิต ปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลก

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงาม ระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ หวังผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้า ปลาสวยงามที่มีคุณภาพระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2559 ตามยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม พ.ศ.2556 – 2559

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่มีศักยภาพอันดับต้น ๆ ของโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษ และปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจการค้าในวงการปลาสวยงาม และร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การเพิ่มความหลากหลายในการผลิตของชนิดปลาสวยงาม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลาสวยงาม ด้วยการพัฒนา คุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปลาสวยงามชนิด และสายพันธุ์ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นต้น เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออก โดยกรมประมง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปลาสวยงาม ปี พ.ศ.2556 – 2559 ที่วางไว้ โดยมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลก ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยวางเป้าหมายให้ผลผลิตของปลาสวยงาม ทุกชนิด ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี ผลผลิตของปลาสวยงามพันธุ์ใหม่/สาย พันธุ์ใหม่ ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชนิด เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จำนวนเกษตรกรรายใหม่ ที่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 200 ราย/ปี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานในการผลิต และการค้าร่วมกัน ในรูปแบบ ชมรมธรรมชาติหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ได้เพิ่มขึ้น 50 กลุ่ม มูลค่าการส่งออกปลาสวยงาม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น 20 ราย/ปี และจำนวนตลาดปลาสวยงามภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี โดยปัจจุบันชนิดปลาสวยงามส่งออกที่มูลค่าสูง ได้แก่ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง และ ปลาหมอสี เป็นต้น

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจการค้าสัตว์น้ำสวยงาม โดยเพิ่มมูลค่าการส่งออก เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยได้มีการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสากล กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าปลา สวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจะมีการจัดประกวดปลากัดสวยงามที่มีจำนวนผู้เข้าส่งประกวดมากที่สุดใน โลก การจัดแสดงชนิด ปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด อาทิ ปลาทอง หางนกยูง กระเบนสวยงาม ปอมปาดัวร์ หมอสี เป็นต้น นิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 คน มีเงินสะพัดในธุรกิจปลาสวยงามกว่าร้อยล้านบาท

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของงาน Thailand International Ornamental Fish 2015 Expo (TIOFE 2015) ได้ที่ facebook.com/tiofe_expo หรือ โทร. 0-2558-0172 โทรสาร 0-2558-0147 และ อีเมล aquaorna@dof.in.th


รูปภาพ
ninekaow
ninekaow[000004367]

เพิ่งเคยเลี้ยงคิลลี่ฟิชกับเค้าครั้งแรก ด้วยข้ออ้างกับศรีภรรยา ว่า "ลูกอยากเลี้ยง ..."  แต่จริงๆ แล้วผมเองแหล่ะ ที่เป็นตัวการ : P เป็นชุดเพาะของ Plabo ที่หาซื้อได้ตามร้าน Loft อยากบอกว่า ก่อนเพาะไข่ปลาคิลลี่ ให้เพาะไรทะเลที่ให้มาในชุด ก่อนเลยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวลูกปลาเกิด แล้วเพาะไรทะเลไม่ขึ้น ก็จะประสมปัญหาไม่มีอาหารไว้อนุบาลลูกปลาครับ

เดี๋ยวไว้ว่างๆ จะอัพเดทลูกปลาให้ดูครับ ตอนนี้ อายุได้ สองอาทิตย์แล้วครับ ได้มา สิบกว่าตัว

รูปภาพ
ninekaow
ninekaow[000004366]

ประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 7 – 15 มี.ค. 58
ณ Mcc Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ สู่ความเป็นหนึ่งของสายพันธุ์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมชิงชัย ในการประกวดพันธุ์ปลาสวยงามครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งปลาเข้าประกวดวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย
โทร 02-272-6041 - 5

รูปภาพ
ninekaow
ninekaow[000004355]

มหกรรมปลาสวยงาม 2557 บ้านโป่ง ราชบุรี

ประกวดปลาสวยงาม ในงาน “มหกรรมปลาสวยงาม 2557″ ณ Fish Village (ตลาดกลางปลาสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี) วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557

รูปภาพ
ninekaow
ninekaow[000004354]

งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

พบกับความยิ่งใหญ่ของงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 26 และการประกวดปลาสวยงาม การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหัศจรรย์พันธุ์ปลา มหัศจรรย์บอลโลก กระทบไหล่กับเหล่าฝูงปลานักเตะหลากสีสันบอลโลก ที่ยกทัพมาเป็นตัวแทนสีของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหลืองเขียวบราซิล ฟ้าขาวอาร์เจนตินา แดงสเปน ขาวแดงเยอรมัน น้ำเงินขาวฝรั่งเศส ขาวอังกฤษ ฟ้าอิตาลี ส้มเนเธอร์แลนด์ ลงสนามพร้อมสาหร่ายมาริโมะขนาดเท่าลูกฟุตบอล

รูปภาพ
ninekaow
ninekaow[000004243]

ผมเกือบเสียเจ้าตัวนี้ไป เมื่อสามวันก่อน เพราะเนื่องจาก ให้กุ้งแช่แข็ง ที่ตู้เย็นเสีย ปลามีอาการท้องบวมมาก เดชะบุญ ปลาไม่หอบมาก ทิ้งไว้สามวัน ดูแลคุณภาพน้ำ ปลาขะย้อนกุ้งเน่าออกมาเอง เลยรอดตายครับ

เสือตอตัวนี้ เลี้ยงมานานแล้วครับ ได้มาจากร้านเจ๊เอ๊ง ในตลาดซันเดย์

รูปภาพ
arowana9[000004235]

  เมื่อวานนี้ครับ มีน้องข้างบ้าน เข้ามาในบ้าน แล้วก็เข้ามาตบตู้ปลามังกร ปลามังกรตกใจเลยกระโดดออกมานอกตู้ครับ ตอนนี้ปลาไม่ว่ายเลยครับ แต่ในวิดีโอที่ปลาว่าย เพราะปลาว่ายมาหาผมเพราะความเชื่องนะครับตอนนี้ปลาไม่ว่ายเลย และลูกตาปลาก็มุดไปด้านใน แต่ผมได้เปลี่ยนนํ้า 80%แล้ว อยากได้คำแนะนำว่าต้องทำยังไง และผมอยากทราบ โรงพยาบาลสัตว์นํ้า และคลินิกสัตว์ปลา แถวจตุจักรครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ และที่บ้านไม่มียารักษาเลยครับ เพราะปลาไม่เคยเป็นหนักถึงขนาดนี้ ปลายาวประมาณ 1 ฟุต แต่ตอนปลาเล็กๆอยู่ประมาณ 6 นิ้ว เคยกระโดด แต่ไม่เป็นไรเลยครับ ขอคำแนะนำจากทุกๆท่านที่มีข้อมูลและทุกๆท่านที่ได้อ่านด้วยครับ.     อาจจะอ่านวกไปวนมาการเว้นวรรคคำไม่ถูกต้อง การสื่อความหมายยาก                           ก็ขออภัยในนะที่นี้ด้วยครับ   ขอคำแนะนำจากผู้จากผู้เชี่ยวชาญด่วนนะครับ                        ช่วงนี้ผมสอบอยู่ด้วยครับกำลังอ่านหนังสือยุ่งเลยครับ. และเด็กคนนั้นก็มาตบตู้ปลามังกรตอนผมอ่านหนังสืออยู่ด้วย เครียดเลย ตอนอ่านอยู่เมื่อวาน เลยอ่านเลย. ขอความกรุณาด้วยนะครับ

fattchoyarowana[000004230]

หวัดดีครับ ทุกท่าน เฮงๆครับ ต้อนรับตรุษจีนครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ทุกท่าน

yaipause[000004127]

สวัสดีครับ ทำยังไงให้เสียง กรุ๊ง กริ๊ง ในเวปเงียบได้บ้างครับ แอบดูเวลาทำงานไม่ได้เลย
คือผมเปิดเพลงในออฟฟิตด้วยอะครับ รบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

1 2 3 4 5
Total 46 Messages