Skip to content

ninekaowเครือข่ายคนรักปลาสวยงาม

Beta
แบ่งปัน ประสบการณ์ ทุกเรื่องราว ของคนเลี้ยง ปลาตู้ ปลาสวยงาม เครือข่าย ของคนรักปลาสวยงาม Thailand Aquarium Fishes Social Network

ninekaow
ninekaow

นายเก๋าเองครับ
Likeปลาหมอสี
Point545
Member ID0000001
NameNiwat Rittisakdanon
Provinceราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
Gendermale
Sign up2003-03-25 01:43 น.
Last login2018-02-27 20:38 น.
ninekaow
ninekaow[000004370]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง เตรียมเปิดเวทีงานแสดงสินค้า ปลาสวยงามของไทย ระดับนานาชาติครั้งแรก “TIOFE2015” พร้อมประกาศศักดาการเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิต ปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลก

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงาม ระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ หวังผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้า ปลาสวยงามที่มีคุณภาพระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2559 ตามยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม พ.ศ.2556 – 2559

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่มีศักยภาพอันดับต้น ๆ ของโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษ และปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจการค้าในวงการปลาสวยงาม และร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การเพิ่มความหลากหลายในการผลิตของชนิดปลาสวยงาม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลาสวยงาม ด้วยการพัฒนา คุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปลาสวยงามชนิด และสายพันธุ์ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นต้น เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออก โดยกรมประมง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปลาสวยงาม ปี พ.ศ.2556 – 2559 ที่วางไว้ โดยมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลก ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยวางเป้าหมายให้ผลผลิตของปลาสวยงาม ทุกชนิด ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี ผลผลิตของปลาสวยงามพันธุ์ใหม่/สาย พันธุ์ใหม่ ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชนิด เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จำนวนเกษตรกรรายใหม่ ที่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 200 ราย/ปี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานในการผลิต และการค้าร่วมกัน ในรูปแบบ ชมรมธรรมชาติหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ได้เพิ่มขึ้น 50 กลุ่ม มูลค่าการส่งออกปลาสวยงาม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น 20 ราย/ปี และจำนวนตลาดปลาสวยงามภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี โดยปัจจุบันชนิดปลาสวยงามส่งออกที่มูลค่าสูง ได้แก่ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง และ ปลาหมอสี เป็นต้น

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจการค้าสัตว์น้ำสวยงาม โดยเพิ่มมูลค่าการส่งออก เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยได้มีการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสากล กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าปลา สวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจะมีการจัดประกวดปลากัดสวยงามที่มีจำนวนผู้เข้าส่งประกวดมากที่สุดใน โลก การจัดแสดงชนิด ปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด อาทิ ปลาทอง หางนกยูง กระเบนสวยงาม ปอมปาดัวร์ หมอสี เป็นต้น นิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 คน มีเงินสะพัดในธุรกิจปลาสวยงามกว่าร้อยล้านบาท

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของงาน Thailand International Ornamental Fish 2015 Expo (TIOFE 2015) ได้ที่ facebook.com/tiofe_expo หรือ โทร. 0-2558-0172 โทรสาร 0-2558-0147 และ อีเมล aquaorna@dof.in.th


รูปภาพ
konchongai
konchongai[000004375]

เลื่อนแล้วนะจ๊ะ ออกไปไม่มีกำหนด ...

ninekaow
ninekaow[000004376]

อ้าวเหรอครับ ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ

ninekaow
ninekaow[000004378]

งาน TIOFE2015 เลื่อนการจัดออกไปอย่างไม่มีกำหนดครับ

Please be advised that the TIOFE 2015 dates has been postponed. The next available dates will be announced in due course. Please accept apology on any inconvenient it may cause due to the postponement.

ท่านต้อง Login ก่อนแปะข้อความ หรือ Sign Up หากยังไม่เคยเป็นสมาชิก