Skip to content

WEBBOARD

วาไรตี้ คนรักปลา ทุกหัวข้อ การพูดคุย การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ ปลาสวยงาม กลุ่มต่างๆ

เจ้าของกระทู้
Nongnim 7 แต้ม

0044435 ผมอยากรู้ว่าสาเหตุใดที่ทำให้ปลามังกรของผมตาย

ผมอยากรู้ว่าสาเหดใดที่ทำให้ปลามังกรของผมตาย คือว่าผมเปี่ยนนำ้ปลา 20-25% ด้วยนำ้ปะปาพอตื่นเช้ามาปลาก็ตายจะเกียวกับการที่ผมเอาตัวอ่อนของตัวให้มันกินหลือป่าวก่อนที่จะเปี่ยนนำ้ปลาสองวัน ใครมีความรู้ด้านปลามังกรช่วยให้ผมเข้าใจด้วยครับขอบคุญไว้นะที่นี้

Reply to Discussion

Please login before post your discussion / comment. กรุณา เข้าสู่ระบบก่อนตั้งหรือตอบกระทู้