Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0001455

ช่วยอะไร แก้อย่างไรครับ

kongsabithai
kongsabithai [2007-10-02 22:56:50]
มีเม็ดใสๆด้านในมีสีดำเป็นเม็ดบริเวณปากครับ ในภาพจะเป็นปุ่มครับ
ชื่อสายพันธุ์
เทคเขียวครับ
เพื่อนร่วมตู้
นกแก้วเพศเมีย
ที่เลี้ยง
ตู้
ขนาดที่เลี้ยง
18x36x18 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กลองข้าง
อาหารที่ให้
HE อาหารเม็ดกลาง
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
28/09/2007
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
เดือนละครั้ง

ความคิดเห็นที่ 1

RoF
RoF
125
[2007-10-03 12:06:09]
ซีสต์ครับ ตัดทิ้งได้เลย ด้วยมีดโกน แล้วทาแผลด้วยเบตาตีนครับ รักษาคุณภาพน้ำด้วย
ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ