Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0001491

หัวสิงห์ มีคราบขาวคล้ายเชื้อรา รักษาอย่างไร

979767
979767 [2007-10-28 22:41:58]
หัวสิงห์ดำ ซื้อมาจาก JJ 2 วัน เกิดคราบขาวๆ คล้ายราขึ้นที่หัววุ้น เริ่มแรกแยกออกมารักษาโดยใช้ยา Rot Stop ร่วมกับ เกลือแกง แล้วเปลื่ยนนำทุกวัน แต่อาการไม่ดีขึ้น คราบขาวๆขยายวงใหญ่ขึ้น มีคำแนะนำอย่างไร
ชื่อสายพันธุ์
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ขนาดที่เลี้ยง
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
การรักษาที่ทำอยู่
Rot Stop
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

ความคิดเห็นที่ 1

RoF
RoF
125
[2007-10-29 12:48:26]
งดยาตัวนั้นครับ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย รักษาคุณภาพน้ำไว้ก่อน ลดปริมาณอาหาร หยดยา เบตาดีน บริเวณแผล วันเว้นวันครับ และแช่ด้วย เตทตร้าซัยคลิน 20 มก ต่อลิตร เปลี่ยนน้ำและยา 30 เปอร์เซนต์ทุกๆสองวัน
ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ