Skip to content

ยุคนี้ เค้าเลี้ยงเสือตอเม็ดก๋วยจี๊ เผื่อที่ เผื่อตู้ ตอนโตให้เค้าด้วยนะ ... เห็นปริมาณเยอะๆ แบบนี้ คงไม่ล้นตลาดนะ แต่อย่างน้อยคงไม่สูญพันธุ์

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003337

ทำไมปลาคราฟมีอาการเกล็ดแดง ตาแดง มีตาโปนเหมือนจะแตก มีแผลตามตัว

jame7700
jame7700 [2011-12-01 19:35:13]

ปลาคราฟมีอาการมาประมาณ 1 เดือน  น้ำไม่ค่อยได้ถ่าย ที่ก่อนที่จะเป็นมีปลาคราฟร่วมตู้มีอาการเกล็ดแดง และตาย 3 ตัว พันธุ์ที่ตาย บัฟเตอร์ฟราย แต่ปลาที่มีอาการตอนนี้ไม่ใช่พันธ์เดียวกัน  ขอวิธีรักษาหน่อยคับ เดี๋ยวรูปตามมาคับ

ชื่อสายพันธุ์
......
เพื่อนร่วมตู้
......
ที่เลี้ยง
ตู้ปลา
ขนาดที่เลี้ยง
60x18x20 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
เครื่องกรอง
อาหารที่ให้
อาหารเม็ด
การรักษาที่ทำอยู่
ใช้ยาถ่ายพยาธิ ยาเหลือง
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
1 เดือน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
100

ความคิดเห็นที่ 1

RoF
RoF
125
[2012-01-08 00:19:45]

- รักษาคุณภาพน้ำ และสภาพแวดล้อมให้ดีกว่าเดิม

- การใช้ยามั่วๆ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ดังเช่นการใช้ยาถ่ายพยาธิ กับปลาที่ป่วยด้วยแบคทีเรีย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี

ยังไม่แนะนำให้ใช้ยาอะไรจนกว่าจะรักษาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ครับ

ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ