Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003457

มาร์คกิ้งของปลาหมสีเลือนไป

OFFLLSJ
OFFLLSJ
3
[2012-03-11 23:13:17]

ตอนเอาปลาลงตู้ขนาด 3.5 นิ้ว แต่นี้โตขึ้นเป็น 4 นิ้วเริ่มสังเกตเห็ดมาร์คดำเริ่มหายไป สีดำอ่อนลง แต่หัวโตขึ้นสีเริ่มแดงขึ้น เกิดจากอะไรครับ ให้คำตอบที  

ชื่อสายพันธุ์
FH
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ขนาดที่เลี้ยง
นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
เม็ดและหนอนแดงแช่แข็ง
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

ความคิดเห็นที่ 1

RoF
RoF
125
[2012-04-15 15:43:10]

เกิดจากเพราะมันโตขึ้นครับ ของพวกนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุ

ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ