Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003585

เปลียนน้ำ

arthitgolf
arthitgolf
48
[2012-06-11 12:52:15]

ถ้าเราจะเปลียนน้ำปลาเราต้องทำยังไงบ้างครับ

แล้วเวลาเปลียนน้ำเราต้องเทน้ำลงหมดเลยหรือเปล่าครับ

ชื่อสายพันธุ์
สิงห์ญี่ปุ่น
เพื่อนร่วมตู้
สิงห์จีน สิงห์ดำ
ที่เลี้ยง
ตู้
ขนาดที่เลี้ยง
18x6x5 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ