Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003595

ปลากัดไม่ต่อสู้

mewzaa333
mewzaa333 [2012-06-25 23:31:31]

ตอนแรกผมซื้อมาก็สู้ แต่พอใส่น้ำประปาแล้ว หมักปุ๊ป มันไม่ต่อสู้เลย แต่อีกตัวก็สู้อยู่ มันไม่กางหรือแผ่แก้ม อะไรของมันเลย หลบหน้าอย่างเดียว         ผมขอวิธีแก้ไขอย่างละเอียดนะครับ จอบกลับเร็วๆด้วย

ชื่อสายพันธุ์
หม้อ
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ตู้แก้วสี่เหลี่ยม
ขนาดที่เลี้ยง
เซนติเมตร
ระบบกรองน้ำ
น้ำประปา
อาหารที่ให้
อาหารสำเร็วรูป sakura ของปลากัด
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
หมักใบหูกวางแล้วไม่ค่อบว่ายหรือต่อสู้และแผ่แก้มของมัน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
หมักใบหูกวางจึงจะถ่ายน้ำ 1เดือนต่อ 1ครั้ง

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ