Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003606

ปลาเฮริเกเตอร์ ชัก ตัว งอ และแข็ง

namfar
namfar [2012-07-16 15:24:36]

คือ ปลา  เฮริเกเตอร์ มี ตุ่ม ขึ้นใต้ปาก  เหมือนเห็บ  แล้ว มี  อาการ ชัก ตัว งอและ แข็ง  พอ ทิ้งไว้ สักพัก  กลับ มา ว่าย ด้าย คืน  แต่ ก่อน เลี้ยง 2 ตัว อีก ตัว อาการ เดียวกัน  แล้ว ก้ ตาย    มัน เกี่ยว กับ  อะ ไร   ค่ะ  ช่วยหน่อย  

ชื่อสายพันธุ์
เฮริเกเตอร์
เพื่อนร่วมตู้
ไม่มี
ที่เลี้ยง
อ่าง
ขนาดที่เลี้ยง
นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
ปลาดุก
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
2 วัน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
เดือน ๑ ต่อครั้ง

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ