Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003610

ปลาเปื่อย

bkk1219
bkk1219
18
[2012-07-18 10:58:51]

อยากทราบว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าหางที่เปื่อยหายแล้ว ถึงจะเอาลงตู้ได้ หรือต้องรอให้หางมันเต็มเหมือนเดิม ตอนนี้มันแหว่งอยู่อะครับ รักษามาแล้ว 3 วัน

ชื่อสายพันธุ์
oranda
เพื่อนร่วมตู้
oranda
ที่เลี้ยง
ตู้
ขนาดที่เลี้ยง
48x20x20 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองบน กรองข้าง
อาหารที่ให้
ฮิคาริ
การรักษาที่ทำอยู่
ใส่ยา ดรอปเปอร์+ไบโอน๊อค
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
100% ทุกวัน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ