Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003616

เต่าบิน ลอยนิ่งๆ อยู่บนผิวน้ำตลอดเลยครับ

l2acing
l2acing [2012-07-27 20:12:12]

อาการ คือมันลอยนิ่งๆ อยู่บนผิวน้ำไม่ขยับ พอไปโดนมันก็ว่ายไปมาซักพักก็กลับมาลอยใหม่ อาหารก็ไม่ค่อยทาน ไม่ทราบควรทำอย่างไรดีครับ พึ่งซื้อมาได้ 4 วัน ก่อนหน้านนี้ ก็ปกติดี วันนี้กลับมาถึงมีอาการ

ชื่อสายพันธุ์
เต่าบิน
เพื่อนร่วมตู้
-
ที่เลี้ยง
ตู้กระจก 24 นิ้ว
ขนาดที่เลี้ยง
นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองข้าง
อาหารที่ให้
อาหารเม็ด
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
ลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำตลอด
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ยังไม่เคยเปลี่ยนพึ่งซื้อมาได้ 3 วัน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ