Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003632

ปลาปอมเป็นโรคขาดอาหารช่วยแนะนำด้วยครับ

ozoneza
ozoneza [2012-08-19 09:42:42]

ได้มาจากบ้านเพื่อนครับสภาพภายนอกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตัวผอมมากๆเหลือแต่หนังหุ้มก้างเลยได้มา3วันให้อะไรก็ไม่ยอมกินเลย

ชื่อสายพันธุ์
ปอมปาดัว
เพื่อนร่วมตู้
นีออน,เล็บมือนาง
ที่เลี้ยง
ตู้
ขนาดที่เลี้ยง
24 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองแขวน
อาหารที่ให้
หนอนแดง,ไรทะเลแช่แข็ง
การรักษาที่ทำอยู่
ใส่เกลือ
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
3 วันก่อน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
50

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ