Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003765

เรดบีของผมมีอาการหลังลอยครับช่วยที

vipeiasmc01
vipeiasmc01
22
[2013-01-22 19:19:34]

ชื่อสายพันธุ์
เรดบี
เพื่อนร่วมตู้
ตะเพียน
ที่เลี้ยง
ตู้ปลา
ขนาดที่เลี้ยง
40x18x12 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
พาวเวอร์เฮด
อาหารที่ให้
กุ้งชิ้น หนอนนก
การรักษาที่ทำอยู่
ยาเหลือง
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
1เดือน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
30

ความคิดเห็นที่ 1

vipeiasmc01
vipeiasmc01
22
[2013-01-22 19:19:34]

กินอาหารปกติคับแต่หลังมันลอย

ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ