Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003800

ปลาแรด. เปื่อยหนักใช้นาไรดีคับ

BuBuu
BuBuu [2013-03-28 23:26:43]

รบกวนช่วยแนะนำยาหน่อยครับ

ชื่อสายพันธุ์
แรกเผือก
เพื่อนร่วมตู้
ไม่มี
ที่เลี้ยง
ขนาดที่เลี้ยง
24x12x12 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองข้าง
อาหารที่ให้
ไรทะเล
การรักษาที่ทำอยู่
ยาเหลือง
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
เปื่อย
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
50

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ