Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004085

ปลาจระเข้[อัลลิเกเตอร์] เกร็ดหลุด ไม่ยอมกินอาหาร

safe7410
safe7410 [2016-07-21 21:01:05]

ปกติจะให้อาหาร ปลา ด้วย ปลาตัวขนาดกลางวันละ1 ตัว ปกติมันก้จะกินยาก ต้องให้พี่ชายป้อนคนเดียวมะนถึงจะยอมกิน แต่พักหลังๆ มันไม่ยอมกิน และมีเกร็ดหลุดด้วย เลี้ยงในตู้กระจก ตัวเดียว แต่มีตู้ข้างๆเลี้ยงปลาสวยงามทั่วไป ถัดไปติดกันเป็นตู้ข้างๆ พอจะทราบสาเหตุและวิธีการแก้ปันหาไหมครับ

ชื่อสายพันธุ์
อัลลิเกเตอร์
เพื่อนร่วมตู้
ไม่มี มีตู้ข้างๆ1ตู้ปลาสวยงามทั่วไป
ที่เลี้ยง
ในตู้กระจก
ขนาดที่เลี้ยง
32x19x18 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
ระบบกรองในตู้
อาหารที่ให้
ลูกปลาขนาดกลาง
การรักษาที่ทำอยู่
ไม่มี
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
3วัน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
เดือนะครั้ง

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ