Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004088

ปลาออสก้าท้องแฟ่บๆ

Katur
Katur [2016-08-07 12:40:55]

ซื้อปลามาเมื่อวานครับ 5 ตัว แต่มีอยู่ 1ตัว ไม่ยอมกินอาหาร มีอาการท้องแฟ่บ ว่าย หลกๆ ไม่เหมือนตัวอื่น ตรงข้างหัวเหมือนมี สะเก็ดสีเงินๆสะท้อนแสงติดอยู่ (ผมไม่มั่นใจว่าสะเก็ดเงินมันคือเกล็ดหลุดหรือเป็นโรค) ไม่ทราบควรแยกมาดูอาการก่อนไหมครับขนาดปลาทุกตัวประมาณ 3.5 นิ้ว

ชื่อสายพันธุ์
ปลาออสก้า
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ตู้60นิ้ว
ขนาดที่เลี้ยง
60x20x25 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองข้างตู้
อาหารที่ให้
hikari
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
6 สิงหาคม 2559
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

ความคิดเห็นที่ 1

Katur
Katur [2016-08-07 12:40:55]

รูปหัวที่มีสะเก็ดครับ

ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ