Skip to content

วันนี้ คุณให้ความรักกับปลาที่คุณเลี้ยงหรือยัง ... อย่าลืม บอกรักปลาที่บ้าน ด้วยนะ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004135

ปลาหมอสีผมไม่ยอมกินอาหารมา 1 สัปดาแล้วครับ

aekkarach
aekkarach
5
[2017-08-07 18:45:45]

ผมเผิ่งซื้อปลาหมอสีขนาด 3 นิ้วมาเลี้ยงเมื่อสัปดาที่แล้วครับโดยมันไม่ยอมกิน
มัวแต่คอยหลบผม

ชื่อสายพันธุ์
ฟราวเวอร์ฮอน
เพื่อนร่วมตู้
ไมมี
ที่เลี้ยง
ตูปลาขนาด
ขนาดที่เลี้ยง
14x7x7 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองสำเร็ดรูป
อาหารที่ให้
Xoกระป๋องดำ
การรักษาที่ทำอยู่
ไม่มี
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
1 สัปดาที่ผ่านมา
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ทุก 2สัปดา

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ