Skip to content

วันนี้ คุณให้ความรักกับปลาที่คุณเลี้ยงหรือยัง ... อย่าลืม บอกรักปลาที่บ้าน ด้วยนะ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004145

ปลาหงายท้อง ท้องบวม และมีแผล

u19tuck
u19tuck [2018-02-03 17:56:55]

ไม่ตายแต่พะงาบ มีการหนีถ้าพยายามช้อน แต่ไม่มีแรงมาก 

ชื่อสายพันธุ์
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
บ่อ
ขนาดที่เลี้ยง
1500x200x150 เซนติเมตร
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
เม็ด
การรักษาที่ทำอยู่
แยกบ่อ
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
วันนี้แต่ไม่อยู่ห้าวัน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ