Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004170

ก้อนที่แก้ม

น้ำตาล
น้ำตาล (184.22.232.71) [2019-02-19 19:31:59]

ปลากัดมีก้อนที่แก้มค่ะ ดูเหมือนจะใหย่ขึ้น ไม่กินอาหาร

ชื่อสายพันธุ์
ซุปเปอร์เรด
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
โต๊ะทำงาน
ขนาดที่เลี้ยง
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
เม็ด
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
สองสามสันที่แล้ว
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
2-3 วันต่ออาทิต

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ