Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004182

ลอยตะแครงผิวน้ำ ตัวซีด

Tumaphisit
Tumaphisit
2
[2019-04-21 21:09:29]

มีอาการลอยตะแครงที่ผิวน้ำไม่กินอาหารตัวซีด

 

ชื่อสายพันธุ์
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ขนาดที่เลี้ยง
24x12x6 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองแขวน
อาหารที่ให้
การรักษาที่ทำอยู่
ยังไม่ได้รักษา
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
2 วันก่อน
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
100

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ