111111111
[2011-12-04 19:23:06]

ไปเที่ยวที่ Singapore มาและแวะไปดูตลาดปลาสวยงาน
ลูกกระเบนที่โน้น ราคาแพง ทั้ง Mo Sp และอื่นๆ
แล้วทำมัย ที่เมื่องไทย ราคา ดันลง ดันลง ไม่รู้ยังไง ตัดราคากันเอง
คนเลี้ยงจนลง ทำงานหนัก พ่อค้าคนกลางสบายๆๆๆๆๆ ได้ที่กดราคายังเดียว
เหมือนชาวนาปลูกข้าวเลย
นาจะเปลี่ยน วิธีช่วยคนไทยด้วยกันนา

อ่านความคิดเห็น 0

tapae
[2011-07-05 07:58:38]

ครับยินดีต้อนรับครับ มีอะไรให้ช่วยยินดีครับ

อ่านความคิดเห็น 1