AlfaMale 1513
Arj.Tuch AlfaMale

อย่าตัดสินปลาจากหน้าตา ^_^

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2019-04-24 10:41:53
Gummey
Gummey 1
Kamol Tum

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2018-01-09 23:45:29
jibino0083
jibino0083 25
จิ้บ .

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2017-07-03 01:02:19
Adenaline
Adenaline 102
YOK

TANGANYIKA ONLY

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2017-05-02 22:07:39
ProBoy
ProBoy 12
Aek Phontam

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2016-05-12 03:46:29
oungoung5130
oungoung5130 3
tanin kanhasen

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2015-01-16 11:19:29
erngeay
erngeay 0
erngeay erngeay

ผมชอบเลี้ยงปลาคับ มันเป็นความชอบเอามากๆ ตอนเน้มีอยุ่ประมาน4ตู้ในบ้านแล้วคับเลี้ยงปลาทอง ปลาคาฟ ปลาอโรวน่า ปลาเสือตอ ปลาหมอสี ปลาออสก้าคับ ผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรุ้เรื่องปลาซักเท่าไหร่ ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับ

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2014-05-25 23:02:39
0l0somtar0l0
0l0somtar0l0 0
Suthin Wiwut

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2013-09-24 20:55:32
spycondom
spycondom 0
เอกลักษณ์ สุทธิสุข

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2013-01-15 21:30:51
Teee9
Teee9 6
Perawong

crossbreed

ชื่นชอบ : ปลาหมอสี
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
2012-12-19 19:43:55