kikpen
[2013-02-05 20:14:40]

ปลาแต่ละตัวขนาดเท่าไหร่คับ
เลี้ยงไว้อย่างละกี่ตัว
ตู้กี่นิ้ว
เปนไปได้ว่าน่าจะโดนนกแก้วตอดนะคับ

อ่านความคิดเห็น 0