ปลาหมอรวมมิตร
ปลาหมอรวมมิตร

ตู้ Lake Malawi ขนาด 84"ครับ มีเซวาลุ่มแดง หลงฝูงมาตัวนึง กับพวกปลาก้นตู้ ไว้เก็บเศษอาหาร ( ที่ไม่ค่อยจะเหลือ ) หลักๆ ก็พวก Aulonocara