ขาย 0111893 ปลาเสือตอ ปลากระทิงไฟ ปลาหมอสี

เสือตอลายคู่ 9 นิ้ว / 5 นิ้วกระทิงไฟ 18 นิ้ว / 19 นิ้วหมอสี 7 นิ้วราคาเหมา 1,500.-โทร. 095-5757169

ราคา 1,500

รายละเอียด