smart12345
[2012-01-19 19:03:16]

ไม่ทราบเพศครับ ผมดูเพศไม่เป็นครับ 
ลองดูในคลิบอันบนดูครับ 
ในนั้นผมลงราคาไป500ครับ ลดได้จริงๆเหลือ450ครับ 

อ่านความคิดเห็น 7