aekkarach
[2017-08-07 18:34:30]

สวัดดีครับผมเป็นสมาชิกไหม่ครับ ผมซื้อปลาหมอสีขนาด 3 นิ้วมาเลี้ยงครับ
 มันไม่ยอมกินอาหารเลยครับ อาหารก็เป็น อาหารXOกระป๋องดำ ในตู้ก็มีกรองนำ้
แต่มันก้มัวแต่หลบผม และไม่ยอมกินอาหาร ไม่ซราบว่า ผมควรทำอย่างไรดีครับ

อ่านความคิดเห็น 0