อะโรวาน่า

ถ้าไม่เปลียนตู้ปลามังกรจะเป็นอะไรปลาจะใหญ่ขึ้นไหม (ปลามังกรเขียว)

0009634

ปลามังกรเขียวครับ

อ่านต่อ