kikpen
[2013-02-05 20:16:54]

ไม่ควรเลี้ยงซัคเกอรวมกับปลาทองนะคับ
มันจะดูดเมือกปลาทองทำไห้เปนแผลแล้วก้ตายคับลองศึกษาในเน็ทนะคับ
ปล.ไม่ควรทิ้งซักเกอลงในแหล่งน้ำเพราะมันเปนปลาทำลายระบบนิเวศ

อ่านความคิดเห็น 0