kikpen
[2012-03-06 21:36:02]

อ้อถ้าไห้ซากุระระวังน้ำขุ่นนะคับ

อ่านความคิดเห็น 0

kikpen
[2012-03-06 21:35:13]

อาหารปลาซากุระไม่ดีนะครับ
มันมีแต่แป้ง
ทำไห้ปลาท้องอืด สีไม่สวย ไม่โตคับ
ทางที่ดีควรไห้ฮิคาริหรือไม่ก้คันโช
อ่ะคับ

อ่านความคิดเห็น 0