ขาย 0098683 ขาย EHEIM PRO3 2075 รางวัลจากนิตรสาร The fish max

ขาย EHEIM PRO3 2075 (ยังไม่ได้แกะกล่องเลยครับ) รันน้ำ 1250 L/Hผมได้จากงานประกวดรูปถ่ายของ นิตรสาร The Fish max ตอนแรกว่าจะเก็บไว้ใช้เองแต่ตอนนี้ไม่มีโครงการตั้งตู้ใหม่ครับ เก็บไว้ไม่ได้ใช้ครับขอขายดีก

ราคา 9000

รายละเอียด

ขาย 0098606 ขาย EHEIM PRO3 2075 รางวัลจากนิตรสาร The fish max

ขาย EHEIM PRO3 2075 (ยังไม่ได้แกะกล่องเลยครับ) รันน้ำ 1250 L/Hผมได้จากงานประกวดรูปถ่ายของ นิตรสาร The Fish max ตอนแรกว่าจะเก็บไว้ใช้เองแต่ตอนนี้ไม่มีโครงการตั้งตู้ใหม่ครับ เก็บไว้ไม่ได้ใช้ครับขอขายดีก

รายละเอียด