wei1987
wei1987 9
Mr.Veeravat Labphanalarploy

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2016-08-16 16:01:13]
redarmy
redarmy 0
worawuth wongthanasophon

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2016-07-13 09:05:47]
holanda007
holanda007 8
satarat mos

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2016-04-24 19:41:17]
benzhonda300
benzhonda300 2
สรธัญ ธัญญาวุฒิเลิศ

เพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาทองครับ

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2015-09-29 12:58:16]
Boomjibi
Boomjibi 1
Thanadol Parichartratanakul

เพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาทองค้าบบบ ^^

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2014-12-28 09:26:24]
Lindiie
Lindiie 0
ศุภวรรณ สังขพิทักษ์

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2013-05-28 19:09:48]
nickioo
nickioo 0
Chakkaphat Wongmaket

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2012-07-19 12:26:38]
Aomz16
Aomz16 3
Omega Aomz

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2011-12-02 11:16:25]
jaaujung
jaaujung 2
ja au jung

ตั้งใจเลี้ยงปลาทอง เพราะชอบมานานมากเพิ่งได้โอกาสเลี้ยง เริ่มเลี้ยง 10.12.2010 จะปีแล้วค่ะ

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2011-11-01 20:45:39]
phairatn
phairatn 0
phairat noon

ชื่นชอบ : ปลาทอง
กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
[2011-07-27 23:37:34]