MeiMei
MeiMei 0
MeiMei

มือใหม่หัดเลี้ยงปลาทองค่ะ
เลี้ยงมาครึ่งปีแล้ว

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, เชียงราย
[2009-05-25 09:28:14]
vachira31
vachira31 0
jujee

หลงรักปลาทองเชื่อง ๆ ค่ะ

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, นนทบุรี
[2009-05-20 18:19:18]
namepeebaa
namepeebaa 0
Nattapon Pintasan

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, เชียงราย
[2009-05-15 16:09:42]
neonzepinky
neonzepinky 0
neonzepinky

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, นนทบุรี
[2009-05-02 00:05:54]
wsupitux
wsupitux 0
วรัญญู

ชอบปลาทองมากๆครับ เลี้ยงอยู่ 9 ตัว กำลังศึกษา เรื่องเขาอยู่ จะได้เลี้ยงดีๆ

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, เพชรบุรี
[2009-04-22 16:13:16]
fancy
fancy 0
fancy

จริงๆไม่ได้ชอบปลาอะไรเป็นพิเศษ แต่เคยเลี้ยงปลาทอง มันน่ารักดี ซื้อมาเลี้ยง 4 ตัว มันน่ารัก เวลาเหงาๆก็นั่งคุยนั่งมองมันเพลินดี

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, ราชบุรี
[2009-04-19 18:57:00]
kantaniyom
kantaniyom 0
adisak

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, ปราจีนบุรี
[2009-04-04 16:30:45]
pakeeranung
pakeeranung 0
มะเดี่ยว

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, สมุทรสาคร
[2009-03-07 23:45:40]
uthaida
uthaida 0
TAR

สวัสดี คนรักปลาทุกท่าน

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, อ่างทอง
[2009-03-06 18:12:38]
nisuwa
nisuwa 0
nisuwa

ไม่รู้เรื่องปลาทองเลยครับ ช่วยผมหน่อย

ชื่นชอบ : ปลาทอง
เมือง, ตาก
[2009-02-05 12:23:01]