ห้องรวม

ยาและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้กับปลาอันตรายไหม

0040926

ไม่ทราบว่าพวกยาและสารเคมีต่างๆสำหรับปลาสวยงาม ที่มีขายในท้องตลาด เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไหมคะคือเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำบางทีมันเลี่ยงที่จะไม่สัมผัสน้ำไม่ได้กลัวมันจะมีอันตรายสะสม ระยะยาวอาจเป็นมะเร็งอะไรแบบนี

อ่านต่อ