yokohama
yokohama 4
yoshizawa toshio

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2013-08-15 10:38:40]
NUTTEY
NUTTEY 4
kopkiet sukpakop

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2012-04-11 07:52:17]
zonezn24849
zonezn24849 10
napat kanoknak

เลี้ยงปลาปักเป้าจ้า

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2011-11-02 22:13:48]
sicklab60
sicklab60 6
Thanachot Pragobgandee

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2011-10-15 00:49:04]
fangtam
fangtam 0
pongpon

มือใหม่เลี้ยง บิเชียครับ

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2009-11-30 19:48:28]
numpattaya
numpattaya 0
num

เป็นน้องใหม่ที่ไม่มีความรู้เรื่องปลาทะเล อุปกรณ์ ต่างๆ ของธุรกิจปลาสวยงามเลย แต่ได้งานที่ร้านตุ้ปลาทะเล ต้องการความรู้เรื่องธุรกิจนี้ แหล่งหาอุปกรณ์ของตู้ปลา และปลา ปะการัง ราคาไม่แพง หรือ ร้านขายส่ง ต่าง ๆ คือ อยากเป็นประโยชน์ หรือรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับงาน

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2009-09-15 12:33:21]
thaistingray
thaistingray 0
warin

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2009-08-13 12:53:51]
Ceballoss
Ceballoss 0
tae

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2006-06-14 11:33:22]
zheet
zheet 0
ปกรณ์ ตั้งศิริไพศาล

ปลาประหลาด

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2006-05-01 22:37:43]
kukandpop
kukandpop 0
เอกรัตน์

วัดดีคับ

ชื่นชอบ : ปลาแปลกๆ
บางละมุง, ชลบุรี
[2006-02-25 09:25:13]