ployaii
[2011-06-20 17:45:05]

ดีค่ะ สบายดีนะค่ะ

อ่านความคิดเห็น 3

Astroboy
[2011-06-15 11:12:28]

เราชอบให้ปลาเราอ้วน ๆ แต่ขณะที่เราไม่ชอบความอ้วนอ่ะ

อ่านความคิดเห็น 1

ployaii
[2011-06-03 18:52:41]

อีกอย่างที่บ้านเลี้ยงแมวค่ะ จึงจำเปนต้องเลี้ยงในห้องนอนค่ะ ตอนนี้เลี้ยงหมอมาลาวีอยู่ค่ะ

อ่านความคิดเห็น 3

ployaii
[2011-06-03 18:50:39]

ค่ะคือว่าอยากเลี้ยงปลาทอง แต่จำเปนต้องเลี้ยงในห้องนอนซึ่งติดแอร์ ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้มั้ย

อ่านความคิดเห็น 3

ninekaow
[2011-05-01 14:43:13]

เห็นด้วยครับ ปลาทองจะสวยแค่ไหน อยู่ที่ใจของเรา เหมือนนิยามคำว่า สวย ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

อ่านความคิดเห็น 3