ปลาทองตัวโปรด


^_^


น้องเล็ก  หัวสิงห์

น้องเล็ก หัวสิงห์

น้องเล็ก  เกล็ดแก้ว

น้องเล็ก เกล็ดแก้ว

+

+

น้องกลาง  หัวสิงห์

น้องกลาง หัวสิงห์

ตัวเดิมครับ

ตัวเดิมครับ

ออรันดาสุดเลิฟ

ออรันดาสุดเลิฟ

ตันโจสุดที่รัก

ตันโจสุดที่รัก