ปลาหมอสี

Frontosa ของผมครับ

ปลาหมอสี

ช่วยดูให้หน่อยว่าป่วยเป็นอะไรครับ

0009567

ที่วงกลมไว้ครับ

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

ตู้เก่า กับ บรรยากาศใหม่

0009436

เปลี่ยนสีของหลอดไฟใหม่

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

Frontosa กับเพื่อน ๆ

0009414

อยู่ตัวเีดียว เหงาจัง

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

เพื่อนของโมบ้าครับ

0009400

ได้มาแล้วครับเพื่อนของโมบ้า

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

ของรางวัล จากงานมิตติ้ง ครั้งที่ 2

0009380

ต้องขอบคุณ คุณโรม และทีมงานทุกคน มิตติ้งคราวนี้ สนุกมากครับได้พบเพื่อนใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเริ่มจากรูปแรกก่อน

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

สวรรค์น้อยๆ ของผม

0008998

เริ่มจากภาพรวมก่อน ตู้ขนาด 24"

อ่านต่อ

ปลาหมอสี

รบกวนผู้รู้ครับ

0008369

เค้ามีชื่อว่าอะไรครับ พอโตขึ้นจะเป็นสีน้ำเงินครับ

อ่านต่อ