0000278 2021-04-11 10:00:40

อะโรวาน่าอัฟริกา (African Arowana) (Heterotis niloticus)

อะโรวาน่าอัฟริกา (African Arowana)

Heterotis niloticus

แหล่งที่อยู่อาศัย
หนองน้ำ ใน Sahelo, Sudanese
ขนาดโตเต็มที่
36 นิ้ว
อาหาร
แพลงค์ตอน สัตว์ขนาดเล็ก, หนอนแดง
การสังเกตุเพศ
ไม่ทราบแน่ชัดจากภายนอก
วิธีการสืบพันธุ์
ออกลูกเป็นไข่ โดยการทำรัง
Heterotis niloticus หรือ Clupisudis niloticus เป็นอะโรวาน่าชนิดเดียวที่พบใน บริเวณลุ่มน้ำ ส่วนกลางของ บริเวณ Sahelo Sandanian และ ในทางตอนบน ของลุ่มแม่น้ำ ไนล์ และไปจนถึงฝั่งตะวันตก ของทวีปอัฟริกา ขนาดใหญ่ที่สุดของปลาชนิดนี้ มีความยาวถึง 4 ฟุต ขนาดใหญ่สุดตามที่มีการบันทึก คือ 1 เมตร น้ำหนักร่วม 10 กิโลกรัม ( Lake Kainji ) ลำตัวค่อนข้างแบนและกว้าง ส่วนหัวค่อนข้างสั้น และหนา ด้านบนโค้งขึ้นเล็กน้อย ลำตัวบริเวณด้านหลังและด้านข้าง มีสีน้ำเงินอมดำ น้ำตาล น้ำตาลอมเทา น้ำตาลอมแดงหรือน้ำตาลอมเขียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ ปลาอาศัยอยู่

ภาพอื่นๆ

อะโรวาน่าอัฟริกา (African Arowana)
ส่วนบริเวณท้อง จะมีสีซีด จางกว่าด้านข้างลำตัว อาจจะมีสีครีม น้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลอมเหลือง ส่วนครีบต่างๆ จะมีสีคล้ายกับสีลำตัว จงอยปากสั้นและกลม ริมฝีปากหนา ปากมีขนาดเล็ก แต่มีฟันเต็มปาก ไม่มีหนวด ที่ขากรรไกรล่าง ครีบหลังและครีบท้อง อยู่ค่อนข้างไปทางด้านหาง และมีความยาว เกือบเท่ากัน ครีบทั้ง 2 อันยาวจนถึงโคนหาง แต่ไม่ติดกับครีบหาง ครีบหางมีขนาดเล็กรูปร่างกลม ครีบอกและครีบท้องมี ขนาดเล็ก ครีบอก อยู่ค่อนไปทางด้านล่างของลำตัว ครีบท้องมีก้านครีบเพียง 6 ก้านอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของลำตัว เกล็ดบริเวณลำตัวมีขนาดใหญ่ บริเวณหัวไม่มีเกล็ด เกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 32-38 เกล็ด เส้นข้างตัว เป็น เส้นตรงเริ่มจากจุด เหนือแผ่นปิดเหงือก ไปจรดที่จุดกึ่งกลาง ของโคนหางเป็นปลาในครอบครัว อะโรวาน่าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ที่ดำรงชีวิต โดยการ กรองแพลงค์ตอนขนาดเล็กกินเป็นอาหาร อะโรวาน่าอัฟริกา สามารถ ดำรงชีวิต ในสภาพน้ำที่ มีอ๊อกซิเจ่น ต่ำได้ เนื่องจากมีอวัยวะ ช่วยหายใจ Branchial air breathing organs ปลาชนิดนี้ สร้างรังเพื่อวางไข่ จะสร้างโดยใช้ต้นไม้น้ำ ประเภทกก โดยเอาลำต้นของต้นไม้น้ำ เหล่านั้นมาซ้อนกัน เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 4 ฟุต เมื่อทำความสะอาด พื้นที่บริเวณ ที่ทำรังเรียบร้อยแล้ว ปลาตัวเมีย จะวางไข่โดย มีตัวผู้เฝ้าดูแลไข่จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ไข่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 มิลลิเมตร