0000433 2021-04-14 22:16:57

Tropheus Moorii Ikola (Tropheus sp.)

Tropheus Moorii Ikola

Tropheus sp.

แหล่งที่อยู่อาศัย
ทะเลสาบ Tanganyika บริเวณพื้นที่ Ikola ประเทศ Tanzania
ขนาดโตเต็มที่
5-6 นิ้ว
อาหาร
ป็นปลาในกลุ่มกินพืช
การสังเกตุเพศ
ประมาณ 5 นิ้ว โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย
วิธีการสืบพันธุ์
อมไข่
ตามธรรมชาตินั้น อิโกร่าจะอาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเลสาบบริเวณแหล่งพื้นที่อิโกร่า ประเทศทานซาเนีย ที่ระดับความลึกน้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งจะมีโขดหินและก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ใต้น้ำอยู่จำนวนมาก ซึ่งอิโกร่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบแสงแดดอันร้อนแรง รวมถึงเป็นแหล่งเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำอันเป็นอาหารหลักของมันด้วย การเลี้ยงอิโกร่าในตู้ปลานั้น ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปลาในท้องตลาดนั้นส่วนมากจะเป็นปลา F1 (ปลาเพาะ) ซึ่งมีความอดทนและความแข็งแรงมากกว่าปลา F0 (ปลาป่า) เนื่องจากมันได้มีการปรับตัวทั้งเรื่องสภาพอากาศ สภาพน้ำ และอาหารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามประสบการณ์แม้อุณหภูมิของน้ำในตู้ปลาจะสูงถึง 30-31 องศา หรือสภาพของน้ำ PH ประมาณ 7.5 ก็สามารถเลี้ยงได้สบายๆ ซึ่งอิโกร่านั้น

ภาพอื่นๆ

Tropheus Moorii Ikola
Tropheus Moorii Ikola
เป็นปลาที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คุณจะเพลิดเพลินกับการเลี้ยงโดยไม่รู้จักเบื่อ ซึ่งถ้ามันคุ้นกับคุณแล้วมันจะออกมาว่ายเข้าหาและว่ายตามคุณอยู่เสมอ ซึ่งโทรเฟียสอิโกร่าตอนขนาดเล็กๆ นั้น จะมีแถบสีคล้ำตัดลำตัวหลายเส้น ซึ่งจะจางหายไปเมื่อปลามีขนาดมากกว่า 2 นิ้ว โดยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอันสวยสดอยู่กลางลำตัวแทน และการแยกเพศของปลานั้น ถ้าปลายังมีขนาดเล็กการแยกเพศปลานั้นจะทำได้ยาก ซึ่งจะสามารถแยกได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อปลามีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยสามารถแยกเพศได้ 2 วิธีคือ 1.ดูจากรูปปาก 2.ดูจากอวัยวะสืบพันธุ์ ในการเลี้ยงโทรเฟียส อิโกร่านั้น ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว และควรเลี้ยงจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว การตกแต่งตู้นั้นควรจะจัดเป็นแนวหินขนาดต่างๆ เพื่อให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และท่านใดอยากปลูกต้นไม้น้ำด้วยก็สามารถปลูกพวกอนูเบียสหรือพืชใบแข็งได้ อย่างไม่มีปัญหา ส่วนวัสดุรองพื้นนั้นควรใช้ปะการังเบอร์ 00 ทรายขาว หรือวัสดุที่มีความสว่าง และฉากหลังควรจะใช้สีน้ำเงินหรือสีดำ เพราะจะช่วยให้ปลาขับสีปลาได้สวยยิ่งขึ้น ส่วนกรองนั้นควรใช้มีเดียเป็นเศษปะการังเพราะจะช่วยเพิ่มค่า PH ให้สูงขึ้น อีกทั้งสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ซึ่งอิโกร่านั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำสะอาด ดังนั้นควรเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง และสำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงนั้น ควรมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นหลัก เพราะอิโกร่านั้นเป็นปลาในกลุ่มกินพืช ถ้าให้อาหารสดนั้นสามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยหรือระบบลำไส้ของ ปลา ซึ่งอาจทำให้ปลาตายในที่สุด ดังนั้นควรจะระวังเรื่องอาหารให้มาก และไม่ควรให้เยอะจนเกินไปในแต่ละมื้อ ให้เพียงแค่พออิ่ม 2-3 มื้อต่อวันก็เพียงพอแล้ว เพียงเท่านี้คุณก็จะมีความสุขในการเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วละครับ