0000612

อ่างทอง จัดการประกวด“ปลากัดไทย” สัตว์น้ำประจำชาติ

อ่างทองจัดการประกวด“ปลากัดไทย” สัตว์น้ำประจำชาติ ในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง และงานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล ครั้งที่ 7 ครั้งแรกของโลก หลังจากประกาศปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ วันที่ 10 ก.พ. 62 เวลา 12.00 น. ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการปวดปลากัดสวยงามครั้งแรกของโลก มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมเป็นเกียรติในการประกวด จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ได้จัดมหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามและการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดไทยและสัตว์น้ำสวยงาม ต่อยอดอาชีพและ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดร.สนาม เอกวิลัย กล่าวว่าสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดสวยงามโดยภาพรวม สามารถที่จะทำรายได้ให้เยาวชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ดี สำหรับปลากัดสวยงามที่กำลังได้รับความนิยม นอกจากลายธงชาติแล้ว ยังเป็นลายนีโม่สยามอีกด้วย ที่มาดูชมได้ในงานนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวมาชมงานประกวดปลากัดสวยงามที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆ และผู้ที่สนใจเพื่อฟังวิธีการเพาะพันธุ์ปลากัดในทุกๆขบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวิธีการขายสู่ท้องตลาดในประเทศและต่างประเทศ การให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานการดูและเลือกคัดพ่อแม่ของปลา และการให้ความรู้ในเรื่องของการตลาด ส่งออกและขายออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตต่อไป


Reference Resource: https://siamrath.co.th/n/64798

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง