0000618

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์ม “กระเบนแบล็คไดมอนด์” ใหญ่สุดในอีสาน

สำหรับแวดวงอาชีพคนเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย เริ่มมีตลาดที่ขยายใหญ่มากขึ้น “ดรากอนเรย์ อควาติค” จังหวัดหนองคาย เป็นอีกหนึ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อย่าง “กระเบนแบล็คไดมอนด์” (Black Diamond) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีตลาดส่งขายทั่วโลก

“วุฒิไกร ช่างเหล็ก” เจ้าของฟาร์ม วัย 45 ปี บอกว่า เดิมจากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงามธรรมดา มาเป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว และฟาร์มสำหรับการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยใช้น้ำที่เลี้ยงปลาไปทำการเกษตรต่อแบบครบวงจร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประมง หลังสร้างเสร็จได้นำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์บางส่วนมาปล่อยเพื่อผสมพันธุ์ ทำให้มีผลผลิตลูกปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เพิ่มขึ้นจากหลักสิบตัวในปีที่ 3 ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 6 ตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 1,200 ตัว สังเกตได้ว่าจำนวนผลผลิตเติบโตแบบก้าวกระโดด จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2562

ปัจจุบันฟาร์มมีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากว่า 600 ตัว ให้ผลผลิตกว่า 600 ตัว เป็นปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ พ่อพันธุ์มีลายแบบ big spot (ลายจุดขนาดใหญ่) และปลากระเบนเผือก ราคาอยู่ที่หลักพันบาทถึงหลักล้านบาท นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาสายพันธุ์ “ปลามังกรอโรวาน่า” (Arowana) ราคาหลักแสนบาทต่อตัว

วุฒิไกร บอกว่า ในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีคู่แข่งในการเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เพราะผู้เลี้ยงในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล แต่ในต่างประเทศมีคู่แข่งเพียงรายเดียว คือ ประเทศไต้หวัน ส่วนประเทศที่มีทั้งการส่งออกและการนำเข้า คือ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ฉะนั้น ถือว่าตลาดกว้างมาก เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตกลงซื้อ-ขาย ถึงกระนั้นก็ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีออร์เดอร์ประมาณ 200 ตัว/เดือน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1 ล้านบาท/เดือน โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังมีตลาดเปิดใหม่ คือ อินเดีย และเมียนมา ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง แต่มีการสั่งซื้อไปเลี้ยงบ้าง

ราคาปลาสวยงามมีขึ้น-ลงตลอดเวลา หากคนแห่เลี้ยงราคาจะตกไม่ต่างจากพืชเกษตรทั่วไป ผู้ประกอบการต้องเลี้ยงด้วยความชอบและมีใจรักจริง โดยปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ที่ขายแบ่งเป็น 3 เกรด คือ เกรดเอ เริ่มราคาตั้งแต่ 10,000 บาทต่อตัว ไปจนถึงหลักแสนบาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความพึงพอใจของผู้ซื้อ เกรดบี เริ่มตั้งแต่ 5,000-10,000 บาทต่อตัว และเกรดซี ราคาเริ่มตั้งแต่ 4,000-5,000 บาทต่อตัว ส่วนการส่งออกปลาไปขายทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ และไม่ควรใช้เวลาในการขนส่งนานเกิน 48-60 ชั่วโมง ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสามารถส่งไปได้ทั่วโลก

สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ปลา 2 ชนิด คือ ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ และปลามังกรอโรวาน่า เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สวยงาม มักจะอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมไว้ จะไม่มีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ แต่ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาทั้ง 2 ชนิดนั้นคือ อุณหภูมิของน้ำต้องคงที่ อาหารที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นอาหารสด ต้องแช่เย็นอย่างน้อย 3 วันเพื่อควบคุมเชื้อโรคและพยาธิ ที่สำคัญคือการอนุบาลลูกปลาต้องมีเทคนิคและการจัดการที่ดี

ด้าน “สุริยา จงโยธา” ประมงจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ธุรกิจการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมาไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค แต่ในอนาคตการเลี้ยงปลาสวยงามน่าจะมีอนาคตที่ดี เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีการค้าขายชายแดน และมีระบบการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเจ้าของฟาร์มดรากอนเรย์ อควาติค แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบมาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่มีความรัก ความใส่ใจ และมีความตั้งใจ หมั่นศึกษาความรู้จนแตกฉาน ผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูงและยังมีราคาที่สูง ถือเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่งของประเทศไทย

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เป็นปลากระเบนน้ำจืด นำเข้าจากประเทศบราซิลและแถบอเมริกาใต้ เป็นปลากระเบนที่มีราคาสูง มีพื้นลำตัวสีดำเงา มีจุดสีขาวสว่างกระจายรอบตัว ตั้งแต่ตาจนถึงขอบ รวมไปถึงหางและใต้ท้อง ยิ่งจุดมีขนาดใหญ่และมีสีขาว และหางสั้น มีใบพายที่หางใหญ่ยิ่งมีราคาแพง การเพาะเลี้ยงจะปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 4-5 ตัว ซึ่งแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์จะมีอายุ 3-4 ปี ส่วนพ่อพันธุ์มีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อแม่พันธุ์ได้รับการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์แล้วจะตั้งท้องประมาณ 100-120 วัน ในระยะเวลา 1 ปี ให้ลูก 3 ครั้ง ปลากระเบนออกลูกเป็นเฉลี่ย 3-5 ตัว หากแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่จะให้ลูกมากถึง 8 ตัว/ครั้ง ลูกปลาแรกเกิดมีขนาด 3-4 นิ้ว จะเลี้ยงในตู้อนุบาล ใช้เวลาการอนุบาลประมาณ 1 เดือน จากนั้นนำมาเลี้ยงต่อจนอายุได้ 3-4 เดือน จนมีขนาดประมาณ 6 นิ้วสามารถขายได้

ส่วนปลามังกรอโรวาน่าถือเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาตลอด มีลักษณะเด่นที่มีหนวดคล้ายมังกร มีความเชื่อกันว่าช่วยนำโชค ดูน่าเกรงขาม มีเกล็ดขนาดใหญ่ สีสันแวววาว มีท่าว่ายน้ำที่สง่าสวยงาม และปลามังกรจากทวีปเอเชียจัดเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักเลี้ยง เป็นกลุ่มปลาที่มีราคาแพงที่สุด ในอนาคตกรมประมงจะผลักดันให้เกษตรกรรายนี้เป็น “Young Smart Farmer” ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ให้จังหวัดหนองคาย และประเทศไทยต่อไป


Reference Resource: https://www.prachachat.net/local-economy/news-369869

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง