ที่ช้อนปลาผ้าอวน ขนาด 9.5 นิ้ว (กลม)

ที่ช้อนปลาผ้าอวน ขนาด 9.5 นิ้ว (กลม)
195.00 บาท 350.00 บาท

ที่ช้อนปลาผ้าอวนอย่างดีขนาด 9.5นิ้ว ด้ามยาว 55 cm. กระชอนตักมีความลึก 18 cm.

ที่ช้อนปลาผ้าอวน ขนาด 9.5 นิ้ว (กลม) ที่ช้อนปลาผ้าอวน ขนาด 9.5 นิ้ว (กลม)
195.00 บาท 350.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง