หินภูเขาไฟ หินพัมมิส รองพื้นสำหรับรองพื้นตู้ไม้น้ำ 0.5 kg.

หินภูเขาไฟ หินพัมมิส รองพื้นสำหรับรองพื้นตู้ไม้น้ำ 0.5 kg.
95.00 บาท 150.00 บาท

หินพิมมัส หรือหินภูเขาไฟ ใช้สำหรับกรองน้ำบ่อปลา ตู้ปลาช่วยทำให้น้ำใสเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียชนิดดี ที่ช่วยบำบัดน้ำสามารถล้างทำความสะอาดได้บ่อยตามต้องการมีอายุการใช้งานนานน้ำหนัก 0.5 กก ต่อถุง

หินภูเขาไฟ หินพัมมิส รองพื้นสำหรับรองพื้นตู้ไม้น้ำ 0.5 kg. หินภูเขาไฟ หินพัมมิส รองพื้นสำหรับรองพื้นตู้ไม้น้ำ 0.5 kg.
95.00 บาท 150.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง