อุปกรณ์วัดความเค็ม Warmtone WT-11

อุปกรณ์วัดความเค็ม Warmtone WT-11
185.00 บาท 250.00 บาท

อุปกรณ์วัดความเค็ม Warmtone WT-11️เครื่องวัดความเค็ม Warmtone WT-11 มีหน่วยวัดความถ่วงจำเพาะ หรือความหนาแน่นของน้ำทะเลได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้กับตู้ปลาทะเลขนาดเล็ก-ไม่จำกัดขนาด (ไม่สามารถใช้งานกับตู้ปลาสวยงามน้ำจืด และตู้พรรณไม่น้ำได้)️วิธีการใช้งานเพียงตักน้ำลงใน เครื่องวัดความเค็ม Salinity Hydrometer Warmtone WT-11 ให้เต็มตามขีดที่กำหนดไว้ เข็มวัดจะลอยขึ้น และชี้ไปที่หน่วยวัดตามคุณสมบัติของน้ำที่ตัก ซึ่งการวัดค่านั้น ให้อ้างอิงค่าของ Specific Gravity หรือความถ่วงจำเพาะเป็นหลัก ให้อยู่ในช่วง 1.020 - 1.025 ไม่ให้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วงสเกลล์นี้ ถึงจะเลี้ยงปลาสวยงามทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์วัดความเค็ม Warmtone WT-11 อุปกรณ์วัดความเค็ม Warmtone WT-11
185.00 บาท 250.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง