TIP Ceramic Ring 500 g. (เซรามิคริง มีรูพรุนสูง ใช้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ สำหรับทำระบบกรอง

TIP Ceramic Ring 500 g. (เซรามิคริง มีรูพรุนสูง ใช้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ สำหรับทำระบบกรอง
75.00 บาท 145.00 บาท

TIP Ceramic Ring 500 g. (เซรามิคริง มีรูพรุนสูง ใช้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ สำหรับทำระบบกรองเซรามิคริง บรรจุในถุงตาข่าย ชนิดผิวเรียบ ใช้เป็นที่อยู่ของแบดทีเรียในการทำระบบกรองชีวภาพ ไม่เปลี่ยน pH ของน้ำในระบบ เหมาะสำหรับใส่ใน ช่องกั้นกรองกรอง , กรองนอกตู้ ,กรองบนตู้ -มีรูพรุนสูง ใช้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ -รูตรงกลาง ช่วยกระจายทิศทางน้ำ ทำให้น้ำได้รับออกซิเจนมากขึ้น -ไม่เปลียน pH น้ำ -บรรจุในถุงตาข่าย ใช้งาน และทำความสะอาดได้ง่าย ชนิดแบ่งบรรจุ น้ำหนัก 500 กรัม ขนาดเซรามิคประมาณ 1.6 x 1.6 cm. สีของถุงตาข่ายแล้วแต่ล็อตการผลิต

TIP Ceramic Ring 500 g. (เซรามิคริง มีรูพรุนสูง ใช้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ สำหรับทำระบบกรอง
75.00 บาท 145.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง