กรองแขวน กรองข้าง ตัวกรองแขวน ปั๊มน้ำ เครื่องตั้งค่าออกซิเจน อุปกรณ์ตู้ปลา ตัวกรองตู้ปลา ตู้ปลาตู้ปลา ตัวกรองภายนอก Aquarium Filter

กรองแขวน กรองข้าง ตัวกรองแขวน ปั๊มน้ำ เครื่องตั้งค่าออกซิเจน อุปกรณ์ตู้ปลา ตัวกรองตู้ปลา ตู้ปลาตู้ปลา ตัวกรองภายนอก Aquarium Filter
515.00 บาท 1,029.00 บาท

เสียงเงียบ ไม่ต้องเติมน้ำใหม่เมื่อเปิดเครื่องใช้งานครั้งถัดไป ออกแบบการตกของน้ำแบบพิเศษ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ สามารถปรับความแรงของน้ำที่จะเข้าเครื่องได้ ดักคราบไขมันหรือฟิล์มบนผิวน้ำ สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

กรองแขวน กรองข้าง ตัวกรองแขวน ปั๊มน้ำ เครื่องตั้งค่าออกซิเจน อุปกรณ์ตู้ปลา ตัวกรองตู้ปลา ตู้ปลาตู้ปลา ตัวกรองภายนอก Aquarium Filter กรองแขวน กรองข้าง ตัวกรองแขวน ปั๊มน้ำ เครื่องตั้งค่าออกซิเจน อุปกรณ์ตู้ปลา ตัวกรองตู้ปลา ตู้ปลาตู้ปลา ตัวกรองภายนอก Aquarium Filter กรองแขวน กรองข้าง ตัวกรองแขวน ปั๊มน้ำ เครื่องตั้งค่าออกซิเจน อุปกรณ์ตู้ปลา ตัวกรองตู้ปลา ตู้ปลาตู้ปลา ตัวกรองภายนอก Aquarium Filter
515.00 บาท 1,029.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง