(แบบอย่างดี) กาลักน้ำ ท่อดูดขี้ปลา สายดูน้ำ ท่อดูดน้ำสายดูดขี้ปลา ที่ดูดน้ำตู้ปลา ที่เปลี่ยนตู้ปลา เปลี่ยนน้ำปลา ที่เปลี่ยนน้ำปลา

(แบบอย่างดี) กาลักน้ำ ท่อดูดขี้ปลา สายดูน้ำ ท่อดูดน้ำสายดูดขี้ปลา ที่ดูดน้ำตู้ปลา ที่เปลี่ยนตู้ปลา เปลี่ยนน้ำปลา ที่เปลี่ยนน้ำปลา
76.00 บาท 159.00 บาท

แบบอย่างดี) ท่อดูดขี้ปลา สายดูดขี้ปลา ที่ดูดน้ำตู้ปลา ที่เปลี่ยนตู้ปลา เปลี่ยนน้ำปลา ที่เปลี่ยนน้ำปลากาลักน้ำ ที่ดูดขี้ปลา สำหรับตู้ปลา ใช้สำหรับ ดูดน้ำตู้ปลาเพื่อเปลี่ยนน้ำ หรือใช้สำหรับการดูดน้ำออกวิธีใช้ 1. จ่อท่อดูดน้ำ (ด้านกลมใหญ่) ลงไปในตู้ปลา2. บีบพลาสติก สีน้ำเงิน เพื่อดูดน้ำ 3. (บีบแรงๆสัก2-3ครั้ง จะทำให้น้ำไหลเองโดยไม่ต้องบีบ)4. นำปลายท่อเตรียมไว้สำหรับที่เก็บน้ำออก ข้อแนะนำ - การถ่ายน้ำควรถ่ายน้ำเพียง 30-50% เพื่อป้องการปลาช็อคน้ำ- พยายามดูดน้ำตรงก้นตู้หรือส่วนที่มีสิ่งสกปรกออกก่อน- หลีกเลี่ยการใช้น้ำที่มีคลอลีน

(แบบอย่างดี) กาลักน้ำ ท่อดูดขี้ปลา สายดูน้ำ ท่อดูดน้ำสายดูดขี้ปลา ที่ดูดน้ำตู้ปลา ที่เปลี่ยนตู้ปลา เปลี่ยนน้ำปลา ที่เปลี่ยนน้ำปลา (แบบอย่างดี) กาลักน้ำ ท่อดูดขี้ปลา สายดูน้ำ ท่อดูดน้ำสายดูดขี้ปลา ที่ดูดน้ำตู้ปลา ที่เปลี่ยนตู้ปลา เปลี่ยนน้ำปลา ที่เปลี่ยนน้ำปลา
76.00 บาท 159.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง