แบ่งขาย 1กิโล อาหารกบ เม็ดเล็ก Mega feed

แบ่งขาย 1กิโล อาหารกบ เม็ดเล็ก Mega feed
47.00 บาท

เม็ดเล็ก 1กิโล (แพ็คแบ่งขาย)เหมาะสำหรับกบและปลาทุกชนิด โดยเฉพาะปลาที่ต้องการโปรตีนสูงหรือต้องการเร่งโตเม็ดเล็ก: เหมาะสำหรับกบขนาด 5 - 10กรัมคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีโปรตีนไมน้อยกว่า 37%ไขมันไม่น้อยกว่า 5%กากไม่มากกว่า 4%ความชื้นไม่มากกว่า 12%วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพดและหรือปลายข้าว รำละเอียดและหรือรำสกัดน้ำมันไดแคลเชี่ยนฟอสเฟต เกลือ แร่ธาตุ วิตามิน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ทะเบียนอาหารสัตว์ เลขที่ ป.0101470073

แบ่งขาย 1กิโล อาหารกบ เม็ดเล็ก Mega feed แบ่งขาย 1กิโล อาหารกบ เม็ดเล็ก Mega feed
47.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง